Menu
Your Cart

Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα  www.kritsonis.gr

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία καλέστε μας στο τηλ. 210 9598665 ή στείλτε μας fax στο 210 9598667 ή με e-mail στο www.kritsonis.gr

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε τους κάτωθι όρους , που εφαρμόζονται για τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε σε αυτό ,  διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα  συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Εισαγωγή
Το www.kritsonis.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία «Τζίμα Ε. Ελένη-Karcher Store Kritsonis», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Karcher Store Kritsonis το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kritsonis.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

       Όροι χρήσης
Η Karcher-Kritsonis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

       Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Karcher Store Kritsonis δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

       Περιορισμός ευθύνης
Η Karcher
Store Kritsonis στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Karcher Store Kritsonis ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου \"όπως ακριβώς έχουν\". Σε καμία περίπτωση η Karcher Store Kritsonis δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

       Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Αlfred Karcher GmbH & Karcher Store Kritsonis και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 
o    Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Αlfred Karcher GmbH ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Karcher Store Kritsonis ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Αlfred Karcher GmbH ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

       Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Karcher Store Kritsonis για: 

a)    Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Karcher Store Kritsonis ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

b)    Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

c)    Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

d)    Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

e)    Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

f)      Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

g)    Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

h)    Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

       Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο
Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας αφήσουν να αφήσετε την ιστοσελίδα της Karcher Store Kritsonis. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Karcher Store Kritsonis και η Karcher Store Kritsonis δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Karcher Store Kritsonis δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Karcher Store Kritsonis σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την Karcher Store Kritsonis της ιστοσελίδας.

       Πολιτική υπαναχώρησης -

        1.    Δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη

Σε κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος online-shop, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως, προφορικά ή εγγράφως, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών κατ’ άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, η ως άνω προθεσμία των (14) ημερολογιακών ημερών ξεκινά για τα αγαθά από την παραλαβή τους και για τις υπηρεσίες από την ημερομηνία σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης.

Η άρνηση παραλαβής του προϊόντος από τον καταναλωτή – πελάτη δεν συνιστά νόμιμη υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος online-shop. Σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής – πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του γνωστοποιώντας εγγράφως την σχετική απόφασή του στην Karcher Store Kritsonis κατά την προπεριγραφόμενη διαδικασία (άρθρο 3ζ του νόμου 2251/1994).

Ο καταναλωτής - πελάτης ασκεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης γνωστοποιώντας το εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση της αποδέκτριας- προμηθεύτριας εταιρείας ώστε η τελευταία να λάβει γνώση της υπαναχώρησης. Η κοινοποίηση της υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πρέπει να γίνει στην διεύθυνση:

Τζίμα Ε. Ελένη

“Karcher store Kritsonis”
Χαροκόπου 115 & Σαπφούς
T
ηλ: 210-9598665
Email:
 refund@kritsonis.gr


    2.    Συνέπειες υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής – πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Karcher store Kritsonis την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, επιβαρυνόμενος μόνο με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Ειδικότερα, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον πελάτη, όντας αχρησιμοποίητα. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. παραστατικό αγοράς όπως απόδειξη λιανικής, τα έντυπα που το συνοδεύουν κ.ο.κ) με το σύνολο των εξαρτημάτων του και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Karcher store Kritsonis, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με επιμέλεια της Karcher store Kritsonis. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Karcher store Kritsonis έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θα έπρεπε να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση, αποκλειομένου εξ αυτού του λόγου του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή – πελάτη.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω, η Karcher store Kritsonisυποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση κατ’ άρθρο 3θ του νόμου 2251/1994. Ωστόσο, κατά την τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου, η Karcher store Kritsonis διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα.

Η σύμβαση της αγοράς για τα προϊόντα που παραγγέλλονται υλοποιείται με την αποδοχή της παραγγελίας σας εκ μέρους μας κατά την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποιώντας σας ότι τα προϊόντα σάς έχουν αποσταλεί.

Για περαιτέρω απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας το παρακάτω έντυπο επικοινωνίας: https://kritsonis.gr/index.php?route=information/contact

       Όροι & Συμβουλές Αγορών

1. Πώς μπορώ να κάνω την παραγγελία;

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα μας με τους εξής τρόπους:

Παραγγελία από το web site μας  www.kritsonis.gr  

Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 210 9598665 εργάσιμες ώρες και ημέρες (09:00 - 19:00 εκτός Σαββάτου & Κυριακής).  

Αν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε με έναν από τους παραπάνω τρόπους, μπορείτε να έρθετε από το κατάστημα μας Χαροκόπου 115, Καλλιθέα, Αττικής, ΤΚ 17675 και να μας δώσετε την παραγγελία σας προσωπικά. 

Το  www.kritsonis.gr διατηρεί εκθεσιακό χώρο αλλά είναι πιθανό να μην είναι όλα τα προϊόντα μας διαθέσιμα προς έκθεση.

2. Τρόποι  πληρωμής 

Ø  Με αυτόματη προώθηση στο ασφαλές περιβάλον πληρωμών της Eurobank και χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

Ø  Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό  (Προεξόφληση).* 

      ALPHA BANK        IBAN Λογαριασμού:     GR7301403500350002320001693

ΠΕΙΡΑΙΩΣ              IBAN Λογαριασμού:     GR5201720700005070032221633

ΕΘΝΙΚΗ                 IBAN Λογαριασμού:     GR5501107240000072400659271

EUROBANK          IBAN Λογαριασμού:     GR1902600440000490201632296

Δικαιούχοι λογαριασμού: Τζίμα Ελένη & Κριτσώνης Γιώργος

Μετά την κατάθεση αποστείλατε με e-mail ή fax αντίγραφο της απόδειξης!

Ø  Με Αντικαταβολή (Πληρωμή κατά την παραλαβή των προϊόντων) για προιοντα αξιας μεχρι 300,00 €

Σημείωση: Για παραγγελίες μεγάλης αξίας ή παραγγελίες προϊόντων με κατάσταση διαθεσιμότητας "Κατόπιν Παραγγελίας", ενδέχεται να σας ζητηθεί προκαταβολή 30% επί του συνολικού τιμήματος.

3. Πόσο κοστίζει η αποστολή των προϊόντων;

Το κόστος αποστολής προκύπτει από το βάρος ή/και τον όγκο του προϊόντος και από την "προσβασιμότητα" του τόπου αποστολής.

Για την αποστολή χρησιμοποιούμε την ACS Couriers ή μεταφορική εταιρία της επιλογής του πελάτη.

Ενδεικτικό κόστος

3.1   Αποστολή με παράδοση σε 1-2 ημέρες ανάλογα τον προορισμό και με βάση το βάρος ή το ογκομετρικό βάρος

·         A) ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Για αποστολή με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η χρέωση διαμορφώνεται στα 2.80 € μέχρι τα 2 κιλά βάρους. 

Αποστολές βάρους απο  2-10 κιλα η χρεωση ειναι 5,80€. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1,00€.

Για αποστολή με αυθημερόν παράδοση, η χρέωση διαμορφώνεται σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της Speedex Couriers.

·        B) ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Για αποστολή προς χερσαίους προορισμούς του δικτύου της Speedex Couriers με βαρος εως 2 κιλα  η χρέωση διαμορφώνεται στα 4,35€  και απο 2-10  κιλά βάρους η χρεωση διαμορφωνεται στα  6,20€. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1,20€.

Για αποστολή προς νησιωτικούς προορισμούς του δικτύου της Speedex Couriers, με παράδοση σε 1-3 εργάσιμες ημέρες, και με βαρος εως 2 κιλα  η χρέωση διαμορφώνεται στα 4,35€  και απο 2-10  κιλά βάρους η χρεωση διαμορφωνεται στα  8,70€. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1,25€.

Για τις απομακρυσμενες περιοχες του Ν. Θεσσαλονικης η αποστολη επιβαρυνεται με 3,80€

Για τις πςριοχες της περιφερειας που θεωρουνται απομακρυσμενες η αποστολη επιβαρυνεται με 7,50€ πλεον της βασικης χρεωσης ενω για τις περιοχες της περιφερειας που θεωρουνται Δυσπροσιτες η επιβαρυνση πλεον της βασικης χρεωσης ανερχεται από 7,50€ - 11,00€. 

ΓΙα τον προσδιορισμό ποιες περιοχές καλύπτονται και τον χαρακτηρισμό τους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθό σύνδεσμο  http://www.speedex.gr/menu2.htm

3.2   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Αποστολή με αντικαταβολή μετρητοίς, ανεξαρτήτως προορισμού (και δυσπρόσιτους προορισμούς) Για κάθε αποστολή με εντολή αντικαταβολής μετρητοίς, ανεξαρτήτως προορισμού, η χρέωση διαμορφώνεται στα 3,10€. Οι ανωτέρω χρεώσεις αφορούν και δυσπρόσιτους προορισμούς.

*Μέγιστη αξία αντικαταβολής μετρητοίς είναι τα 2.000,00€ ανά αποστολή.

**Σε περίπτωση μη παράδοσης της αποστολής με υπαιτιότητα του παραλήπτη, αυτή επιστρέφεται στον αρχικό αποστολέα την επόμενη εργάσιμη ημέρα (αφού προηγηθεί ενημέρωσή του). Μπορεί να δοθεί παράταση στο χρόνο παράδοσης της αποστολής, μόνο έπειτα από οδηγία του αποστολέα.

Για κάθε μέρα παράτασης υπάρχει πάγιο τέλος παράτασης παράδοσης 0,20€, το οποίο θα χρεώνεται επιπλέον στα μεταφορικά.

 3.3  ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ

Η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από το συνδυασμό μεγέθους και βάρους (σύστημα ογκομέτρησης Διεθνούς Οργάνωσης Εναέριων Μεταφορών ΙΑΤΑ). Αν το ογκομετρικό βάρος της αποστολής είναι μεγαλύτερο του πραγματικού (περιπτώσεις ελαφρών δεμάτων με μεγάλο όγκο), τότε η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος.
Τα Διεθνή Ογκομετρικά Βάρη υπολογίζονται με τη χρήση του ακόλουθου τύπου:

=Ογκομετρικό Βάρος (σε χιλιόγραμμα) = (Μήκος x Πλάτος x΄Υψος σε εκατοστά)  

                                                                                        5000                 

**Σε περίπτωση μη παράδοσης της αποστολής με υπαιτιότητα του παραλήπτη, αυτή επιστρέφεται στον αρχικό αποστολέα την επόμενη εργάσιμη ημέρα (αφού προηγηθεί ενημέρωσή του). Μπορεί να δοθεί παράταση στο χρόνο παράδοσης της αποστολής, μόνο έπειτα από οδηγία του αποστολέα.

Για κάθε μέρα παράτασης υπάρχει πάγιο τέλος παράτασης παράδοσης 0,20€, το οποίο θα χρεώνεται επιπλέον στα μεταφορικά.

*Μέγιστη αξία αντικαταβολής μετρητοίς είναι τα 2.000,00€ ανά αποστολή.

Το www.kritsonis.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους και τις τιμές αποστολής χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

4. Μπορώ να παραλάβω την παραγγελία μου από την έδρα του www.kritsonis.gr?

Αν δεν επιθυμείτε να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αποστολής μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα μας που βρίσκεται στην οδό Χαροκόπου 115 στην  Καλλιθέα

5. Ποιες ώρες μπορώ να παραλάβω την παραγγελία μου από την έδρα του www.kritsonis.gr?

Οι ώρες παραλαβής και λειτουργίας της έδρας μας είναι 09:00 έως 20:00 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου.

6. Τι εγγύηση έχουν τα προϊόντα που θα αγοράσω από το www.kritsonis.gr?

Καθώς είμαστε επίσημοι έμποροι της Karcher Hellas όλα τα προϊόντα που πωλούνται στο www.kritsonis.gr συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της Karcher Hellas.

7. Είναι καινούργια τα προϊόντα που πωλούνται στο www.kritsonis.gr?

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στο www.kritsonis.gr  είναι καινούργια και συσκευασμένα με τις αυθεντικές τους συσκευασίες.

Το www.kritsonis.gr  ΔΕΝ πουλάει μεταχειρισμένα προϊόντα ούτε προϊόντα "δευτέρας" διαλογής.

8. Πού μπορώ να δώ τα προϊόντα που θέλω να αγοράσω;
Η εταιρεία Κριτσώνης-Τζίμα  πέρα από  το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kritsonis.gr  διατηρεί και εκθεσιακό χώρο.

Αν θέλετε να δείτε τα προϊόντα από κοντά θα πρέπει να επισκεφθείτε τον εκθεσιακό μας χώρο στην οδό Χαροκόπου 115 στην Καλλιθέα.

9. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ;

Ναι! Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας εμπεριέχουν ΦΠΑ.

10. Διαθεσιμότητες & τι σημαίνουν;

Διαθέσιμο:  το προϊόν είναι διαθέσιμο στην αποθήκη μας Προσοχή! Ακόμα και αν το προϊόν είναι ετοιμοπαράδοτο καλό θα είναι να έχετε καταχωρίσει, πριν έρθετε στο κατάστημα μας, μια on-line ή τηλεφωνική παραγγελία.

Σε 2-3 ημέρες μετά την παραγγελία: Το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας  και θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα(αναλόγως το είδος) για να έρθει στις αποθήκες μας.

Εκτός διαθεσιμότητας: Προϊόν μη διαθέσιμο και δεν γνωρίζουμε αν και από ποιά ημερομηνία και μετά θα είναι ξανά διαθέσιμο.

Προπαραγγελία: Προϊόν που θα είναι διαθέσιμο μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία με βάση την τελευταία ενημέρωση από την Karcher Hellasς.  Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Προσοχή! Σε  αυτές τις περιπτώσεις ζητείται προκαταβολή για την καταχώριση της παραγγελίας